Choď na obsah Choď na menu

RS 232

15. 12. 2011

RS-232 je sériové rozhranie pre prenos informácií vytvorené pre komunikáciu zariadení. Napäťové úrovne (+15 až -15V) sú na to, aby nedochádzalo, k rušeniu signálu okolitými vplivmi k čomu mohlo dochádzať pri úrovniach s 5V.

Sériovosť znamená, že na prenos údajov sa využíva jeden vodič (konkrétnejšie dvojlinka) a údaje putujú bit po bite, pekne za sebou. Každý prenášaný bajt je preto nutné označiť. Začiatok označuje Start Bit (log. 0), nasleduje informácia v podobe 8 bitov a koniec informácie je označený dvoma Stop Bitmi (log. 0). Takže vysielač vysiela informácie bit za bitom a prijímač ich potom skladá dohromady. Preto je dôležitá stanovená rýchlosť prenosu v jednotkách bps - baud (počet bitov za sekundu, 1bps = 1baud), aby nedochádzalo k strate dát.

RS-232 je využívaný pri sériovom a sieťovom porte. Podporované prenosové rýchlosti sú od 1200 po 11500 bps. Pri starých typoch počítača sa cez sériový port pripájala myš, prípadne modem. Sériový port má 9-pinové a 25-pinové vyhotovenie. Pre stroje na XT je typickejší 25-pinový konektor. Pre AT skrinky sa častejšie používa 9-pinový aj 25-pinový konektor súčasne a pri ATX sú príznačnejšie dva 9-pinové konektory. Sériové porty sú na PC ako samec - s kolíkmi. 25-pinový konektor je opačný k paralelnému portu - má kolíky zo strany PC, preto si ich nemožno zameniť. V súčastnosti sa cez sériový port pripájajú zariadenia ako modem, ploter, čítač čiarových kódov ...

Sériový port je známy aj ako UART (Universal Asynchronus Reciever/Transmiter) - podľa riadiacich čipov, ktoré obsluhujú Sériový port a zabezpečujú konverziu z paralelných údajov na sériové. Komunikácia pomocou čipov UART je rýchla a dosahujú rýchlosti až 920 kbps, no štandardná dosahovaná rýchlosť je 115 kbps.

 

Náhľad fotografií zo zložky Externé rozhrania