Choď na obsah Choď na menu

Táto stránka je len na študijné účely a slúži na doplnenie alebo zopakovanie vedomostí z oblasti komunikačných rozhraní v informatike a počítačoch.

 

 

sx48p2-deluxe-shuttle-pc-performance-pc-back-view.jpg

 

Komunikačné rozhranie je súbor elektronických prvkov potrebných na pripojenie zariadenia k inému zariadeniu, príp. ku komunikačnej zbernici, za účelom prenosu údajov. Týmto pojmom sa označuje aj súbor noriem, predpisov a komunikačných protokolov určujúcich vlastnosti takéhoto pripojenia. Takéto rozhranie môže byť definované nie len ako fyzický konektor, ale aj bezdrôtové, v rámci čipu, softvérové, alebo len virtuálne.

Podmnožinou komunikačného rozhrania je komunikačný port - externý konektor počítača, ktorý je presne definovaný po stránke mechanickej, elektrickej a komunikačnej.

Jednotlivé rozhrania sú rozdelené do rubrík a sekcií.